IHelp Informat C/S Schoolsoftware

Welkom bij de online help van Informat's C/S programma's.

   iLeerlingen
Leerlingenadministratie Secundair Onderwijs
 
   iBasis
Leerlingenadministratie basisonderwijs
 
   iPersoneel
Personeelsadministratie
 
   iGebruikersbeheer
Gebruikers beheren, beveiliging binnen de applicatie.
 
   iBoekhouding
Dubbel Boekhouden
 
   iRekening
Rekeningen
 
   SchoolCommunication
SchoolCommunication