Adressen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Personeel - Personeel consulteren - Selectie personeelslid - Personalia - Extra - Adressen

 

In dit onderdeel kunnen adressen van het personeelslid bijgehouden worden.

 

 

Om een adres toe te voegen klikt u onderaan op Nieuw.

Om de gegevens van een adres te wijzigen selecteert u met de LM het te wijzigen adres uit de lijst en klikt u onderaan op Wijzigen.

 

Om een adres te verwijderen, selecteert u met de LM het adres dat u wenst te verwijderen en klikt u onderaan op de knop Verwijderen.

 

Er kan een aanspreektitel gekozen worden uit de lijst of zelf ingevuld worden.

 

U kunt een aanspreeknaam uit de lijst selecteren. Op de adresetiketten wordt standaard de naam van het personeelslid afgedrukt, wanneer hier geen waarde is ingevuld. De lijst wordt opgebouwd met de relaties van dit personeelslid (partner en kinderen).

 

Het land wordt standaard ingevuld met België. U kunt dit wijzigen door een ander land uit de lijst te selecteren.

 

De velden straat en nummer zijn verplicht. Het alfanummer naast het nummer, bus en kamer zijn facultatief in te vullen, indien van toepassing.

 

De gemeente moet u selecteren uit de bijhorende lijst. U kunt de lijst wel inkorten door eerst (een deel van) het postnummer in te tikken en daarna op de bijhorende knop te klikken. U krijgt dan enkel de gemeenten te zien met dit postnummer (of waarvan het postnummer begint met het ingetikte cijfer). Als u bvb het cijfer 8 intikt, krijgt u enkel de gemeenten uit West-Vlaanderen te zien. Indien het om een buitenlandse gemeente gaat, kunt u deze knop uiteraard niet gebruiken en moet u postnummer en gemeente manueel invullen. De postcodes van de ons omringende landen moeten wel aan een bepaald formaat beantwoorden. Hiervoor verwijs ik naar Invoercontroles.

 

De provincie wordt automatisch ingevuld wanneer u een gemeente uit de lijst selecteert.

 

Daaronder kunt u nog vrije opmerkingen ingeven.

 

Tenslotte moet u nog één of meerdere adrestype(s) aanvinken. Eerst een woordje uitleg.

Domicilie: het officiële adres zoals dit op de identiteitskaart vermeld staat
Verblijf: het adres waarbij het personeelslid eventueel kan verblijven (bvb vakantieverblijf in het buitenland)
Facturatie: het adres dat van toepassing is voor het versturen van facturen (vanuit iRekeningen)
Aanschrijf: het adres waar de briefwisseling naartoe moet.
Overige: alle situaties waarin geen enkele van bovenstaande gevallen van toepassing is.
School Communication: adres dat in de toekomst kan gebruikt worden voor koppeling met de module schoolcommunication.

 

Er kan slechts 1 domicilieadres en slechts 1 facturatieadres ingevoerd worden.