Algemeen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Algemeen - Inrichtende Macht - Algemeen

 

Links krijgt u de lijst te zien met de inrichtende machten die betrekking hebben op iPersoneel.

Wilt u ook de inrichtende machten raadplegen die gebruikt worden door een andere applicatie, dan stipt u onderaan de lijstzone Alle aan.

Het is ook pas dan dat u een inrichtende macht zal kunnen toevoegen of verwijderen.

 

Om de gegevens van een bepaalde inrichtende macht te raadplegen/wijzigen, klikt u met LM deze inrichtende macht aan.

 

Om een nieuwe inrichtende macht toe te voegen, klikt u op de knop Nieuw.

Om gegevens van een bestaande inrichtende macht te wijzigen, klikt op op de knop Wijzigen.

 

Wanneer u een nieuwe inrichtende macht toevoegt, hebt u de keuze:

 

Ofwel kiest u een inrichtende macht uit de lijst die u krijgt wanneer u op de knop inrichtende macht klikt. In dit geval worden naam, instellingsnummer en adresgegevens automatisch ingevuld. De rest dient door u ingevuld te worden.

 

Ofwel vult u de fiche volledig zelf in.

 

Code: het officiële nummer zoals dit door het departement aan de betreffende inrichtende macht is toegekend.

 

Naam: de naam van de inrichtende macht

 

Straat + Nr + Bus: De straatgegevens van de inrichtende macht

 

Hoofdgem./Deelgem.: moeten uit de lijst gekozen worden. Dit gaat sneller wanneer u eerst (een gedeelte van) het postnummer ingeeft en pas daarna op de Belgische driekleur klikt. Als u een gemeente selecteert uit de lijst, worden zowel hoofd- als deelgemeente automatisch ingevuld.

 

Telefoon/Fax: Telefoon- en faxnummer van de inrichtende macht

 

Email: Emailadres van de inrichtende macht

 

Website: website van de inrichtende macht

 

BTW nummer: BTW nummer van de inrichtende macht

 

Datum van publicatie in Belgisch Staatsblad: Datum van publicatie in Belgisch Staatsblad

 

Applicatie: (enkel zichtbaar indien Alle is aangestipt in de lijst). Wanneer een bepaalde inrichtende macht niet (meer) gebruikt wordt in iPersoneel, mag deze niet zomaar verwijderd worden. Het is immers mogelijk dat bvb iLeerlingen nog gebruik maakt van deze gegevens. In dat geval verwijdert u het vinkje bij iPersoneel. Wanneer u deze inrichtende macht opnieuw blijkt nodig te hebben vinkt u de applicatie opnieuw aan.

 

Wanneer u een inrichtende macht verwijdert, worden er vanzelfsprekend een aantal controles uitgevoerd. Zo zal u geen inrichtende macht kunnen verwijderen als deze nog gebruikt wordt in een applicatie of als er nog scholen aan deze inrichtende macht gekoppeld zijn.