Algemeen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Algemeen - Scholengroep - Algemeen

 

Links krijgt u de lijst te zien met de scholengroepen die betrekking hebben op iPersoneel.

Wilt u ook de scholengroepen raadplegen die gebruikt worden door een andere applicatie, dan stipt u onderaan de lijstzone Alle aan.

Het is ook pas dan dat u een scholengroep zal kunnen toevoegen of verwijderen.

 

Om de gegevens van een bepaalde scholengroep te raadplegen/wijzigen, klikt u met LM deze scholengroep aan.

 

Om een nieuwe scholengroep toe te voegen, klikt u op de knop Nieuw.

Om gegevens van een bestaande scholengroep te wijzigen, klikt op op de knop Wijzigen.

 

Wanneer u een nieuwe scholengroep toevoegt, hebt u de keuze:

 

Ofwel kiest u een scholengroep uit de lijst die u krijgt wanneer u op de knop scholengroep klikt. In dit geval worden code, naam, adres- en telefoongegevens automatisch ingevuld.

 

Ofwel vult u de fiche volledig zelf in.

 

Code: het officiële nummer zoals dit door het departement aan de betreffende scholengroep is toegekend.

 

Naam: de naam van de scholengroep

 

Straat + Nr + Bus: De straatgegevens van de scholengroep

 

Hoofdgem./Deelgem.: moeten uit de lijst gekozen worden. Dit gaat sneller wanneer u eerst (een gedeelte van) het postnummer ingeeft en pas daarna op de Belgische driekleur klikt. Als u een gemeente selecteert uit de lijst, worden zowel hoofd- als deelgemeente automatisch ingevuld.

 

Telefoon/Fax: Telefoon- en faxnummer van de scholengroep

 

Email: Emailadres van de scholengroep

 

Applicatie: (enkel zichtbaar indien Alle is aangestipt in de lijst). Wanneer een bepaalde scholengroep niet (meer) gebruikt wordt in iPersoneel, mag deze niet zomaar verwijderd worden. Het is immers mogelijk dat bvb iLeerlingen nog gebruik maakt van deze gegevens. In dat geval verwijdert u het vinkje bij iPersoneel. Wanneer u deze scholengroep opnieuw blijkt nodig te hebben vinkt u de applicatie opnieuw aan.

 

Wanneer u een scholengroep verwijdert, worden er vanzelfsprekend een aantal controles uitgevoerd. Zo zal u geen scholengroep kunnen verwijderen als deze nog gebruikt wordt in een applicatie of als er nog scholen aan deze scholengroep gekoppeld zijn.