Algemeen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Algemeen - Scholengemeenschap - Algemeen

 

 

Links krijgt u de lijst te zien met de scholengemeenschappen die betrekking hebben op iPersoneel.

Wilt u ook de scholengemeenschappen raadplegen die gebruikt worden door een andere applicatie, dan stipt u onderaan de lijstzone Alle aan.

Het is ook pas dan dat u een scholengemeenschap zal kunnen toevoegen of verwijderen.

 

Om de gegevens van een bepaalde scholengemeenschap te raadplegen/wijzigen, klikt u met LM deze scholengemeenschap aan.

 

Om een nieuwe scholengemeenschap toe te voegen, klikt u op de knop Nieuw.

Om gegevens van een bestaande scholengemeenschap te wijzigen, klikt op op de knop Wijzigen.

 

Wanneer u een nieuwe scholengemeenschap toevoegt, hebt u de keuze:

 

Ofwel kiest u een scholengemeenschap uit de lijst die u krijgt wanneer u op de knop Scholengemeenschap klikt. In dit geval worden code, naam, adres- en telefoongegevens automatisch ingevuld.

 

Ofwel vult u de fiche volledig zelf in.

 

Code: het officiële nummer zoals dit door het departement aan de betreffende scholengemeenschap is toegekend.

 

Naam: de naam van de scholengemeenschap

 

Straat + Nr + Bus: De straatgegevens van de scholengemeenschap

 

Hoofdgem./Deelgem.: moeten uit de lijst gekozen worden. Dit gaat sneller wanneer u eerst (een gedeelte van) het postnummer ingeeft en pas daarna op de Belgische driekleur klikt. Als u een gemeente selecteert uit de lijst, worden zowel hoofd- als deelgemeente automatisch ingevuld.

 

Telefoon/Fax: Telefoon- en faxnummer van de scholengemeenschap

 

Email: Emailadres van de scholengemeenschap

 

Applicatie: (enkel zichtbaar indien Alle is aangestipt in de lijst). Wanneer een bepaalde scholengemeenschap niet (meer) gebruikt wordt in iPersoneel, mag deze niet zomaar verwijderd worden. Het is immers mogelijk dat bvb iLeerlingen nog gebruik maakt van deze gegevens. In dat geval verwijdert u het vinkje bij iPersoneel. Wanneer u deze scholengemeenschap opnieuw blijkt nodig te hebben vinkt u de applicatie opnieuw aan.

 

Wanneer u een scholengemeenschap verwijdert, worden er vanzelfsprekend een aantal controles uitgevoerd. Zo zal u geen scholengemeenschap kunnen verwijderen als deze nog gebruikt wordt in een applicatie of als er nog scholen aan deze scholengemeenschap gekoppeld zijn.