Algemeen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Algemeen - Koepel - Algemeen

 

Links krijgt u de lijst te zien met de koepel die betrekking hebben op iPersoneel.

Wilt u ook de koepel sraadplegen die gebruikt worden door een andere applicatie, dan stipt u onderaan de lijstzone Alle aan.

Het is ook pas dan dat u een koepel zal kunnen toevoegen of verwijderen.

 

Om de gegevens van een bepaalde koepel te raadplegen/wijzigen, klikt u met LM deze koepel aan.

 

Om een nieuwe koepel toe te voegen, klikt u op de knop Nieuw.

Om gegevens van een bestaande koepel te wijzigen, klikt op op de knop Wijzigen.

 

Bij het toevoegen van een nieuwe koepel vult u volgende velden in:

 

Code: vrij door u te kiezen, zorg wel voor een unieke code per koepel!

 

Instellingsnr: officieel instellingsnummer zoals toegekend door het departement.

 

Naam: de naam van de koepel

 

Straat + Nr + Bus: De straatgegevens van de koepel

 

Hoofdgem./Deelgem.: moeten uit de lijst gekozen worden. Dit gaat sneller wanneer u eerst (een gedeelte van) het postnummer ingeeft en pas daarna op de Belgische driekleur klikt. Als u een gemeente selecteert uit de lijst, worden zowel hoofd- als deelgemeente automatisch ingevuld.

 

Telefoon/Fax: Telefoon- en faxnummer van de koepel

 

Email: Emailadres van de koepel

 

Applicatie: (enkel zichtbaar indien Alle is aangestipt in de lijst). Wanneer een bepaalde koepel niet (meer) gebruikt wordt in iPersoneel, mag deze niet zomaar verwijderd worden. Het is immers mogelijk dat bvb iLeerlingen nog gebruik maakt van deze gegevens. In dat geval verwijdert u het vinkje bij iPersoneel. Wanneer u deze koepel opnieuw blijkt nodig te hebben vinkt u de applicatie opnieuw aan.

 

Wanneer u een koepel verwijdert, worden er vanzelfsprekend een aantal controles uitgevoerd. Zo zal u geen koepel kunnen verwijderen als deze nog gebruikt wordt in een applicatie of als er nog scholen aan deze koepel gekoppeld zijn.