Filter aanmaken

Boven  Vorige  Volgende

Via image008 deze knop kan een nieuwe filter aangemaakt worden. Als hierop geklikt wordt dan verschijnt een nieuw scherm waarop de filter kan samengesteld worden.

 

 

 

Er kan op verschillende eigenschappen gefilterd worden. De eigenschappen zijn gegroepeerd per type. De mogelijke types zijn:

 

Persoonlijk
Algemeen
Opdrachten
Dienstonderbrekingen

 

Eerst en vooral dient er een eigenschap gekozen te worden. Door daarna te klikken op de knop Voeg toe wordt een nieuwe lijn aangemaakt in de filter en kan de beperking ingevoerd worden.

 

 

 

 

 

Hiernaast ziet u een voorbeeld van beperking alle mannelijke personeelsleden waarvan de gekoppelde instelling gelijk is aan de geselecteerde.

 

 

Wanneer een beperking niet meer gewenst is, kan deze verwijderd worden door op volgend knopje te klikken:

 

 

Standaard wordt gekeken naar alle personeelsleden die actief zijn aan een school waar de gebruiker (lees- of schrijf-)

rechten op heeft. Als de gebruiker dus enkel de personeelsleden wenst te zien die actief zijn aan de aangemelde school, dan moet deze beperking expliciet gelegd worden!

 

 

 

Er kan ook gebruik gemaakt worden van haakjes om beperkingen te combineren. Daarbij is het een vereiste dat u goed snapt wat het verschil is tussen En en Of.

EN betekent dat de personeelsleden aan alle opgegeven voorwaarden moeten voldoen;
OF betekent dat de personeelsleden aan één van de opgegeven voorwaarden moeten voldoen.

Een EN heeft altijd voorrang op een OF, tenzij er haakjes staan.
Een voorbeeld om dit te verduidelijken:
   A = alle personeelsleden die Frans geven;
   B = alle personeelsleden die Engels geven;
   C = alle personeelsleden van het mannelijk geslacht.

 
U kunt de voorwaarden op verschillende manieren ingeven:
- A of B en C: alle personeelsleden die Frans geven of (samen met) alle mannelijke personeelsleden die Engels geven (EN heeft immers voorrang op OF)
==> is dus hetzelfde als A of (B en C);
- (A of B) en C: alle mannelijke personeelsleden die Frans of Engels geven (of beide).

 

In het invoerveld kan een omschrijving voor de filter ingevuld worden.

 

Tip: Kies een duidelijke en volledige naam voor de filter, op die manier kunt u later snel de gewenste filter terugvinden!

 

Wanneer de filter volledig is aangemaakt hebt u 3 mogelijkheden:

       

Annuleren/terug: opent het vorige scherm.
Toepassen: de aangemaakte filter wordt toegepast (het venster wordt gesloten) en onder de personeelslijst ziet u de omschrijving die u ingevuld hebt.
oAls er geen personeelsleden voldoen aan de filter dan krijgt de gebruiker een melding dat de filter niet kan toegepast worden.
oAls de filter niet kan opgebouwd worden (mogelijk door een haakje dat niet correct gesloten werd) dan krijgt de gebruiker ook een melding.
Bewaren
oAls de filter niet kan opgebouwd worden (mogelijk door een haakje dat niet correct gesloten werd) dan krijgt de gebruiker ook een melding en wordt de filter niet bewaard.
oAls de filter succesvol bewaard werd, dan krijgt de gebruiker hiervan een melding. Daarna kan gekozen worden om de filter toe te passen of om terug te keren naar het overzicht.