1 iPersoneel
1.1 Inleiding
1.2 Applicatie starten
1.3 Aanmelden
1.4 Overzicht applicaties
1.5 Startscherm
1.5.1 Menu help
1.5.2 Menu X
1.6 Algemene gegevens
1.6.1 Scholengemeenschap
1.6.1.1 Algemeen
1.6.1.2 Structuur
1.6.1.3 Functies
1.6.2 Scholengroep
1.6.2.1 Algemeen
1.6.2.2 Structuur
1.6.2.3 Functies
1.6.3 Koepel
1.6.3.1 Algemeen
1.6.3.2 Structuur
1.6.4 Inrichtende Macht
1.6.4.1 Algemeen
1.6.4.2 Structuur
1.6.4.3 Functies
1.6.5 School
1.6.5.1 Algemeen
1.6.5.2 Organisatie
1.6.5.3 Functies
1.6.5.4 Email
1.6.5.5 Rekeningen
1.7 Personeel
1.7.1 Personeelslijst
1.7.1.1 De lijst
1.7.1.2 Filter
1.7.1.2.1 Eenvoudige filter
1.7.1.2.2 Aanmaken/Beheren
1.7.1.2.3 Voorgedefinieerde filters
1.7.1.2.4 Lijst voorkeurfilters
1.7.1.2.5 Standaardfilter
1.7.1.3 Personeelslid zoeken
1.7.1.4 Exporteren naar Excel
1.7.2 Lijsten afdrukken
1.7.2.1 Personeelslijst met ambten/vakken + sommatie uren
1.7.2.2 Personeelslijst met diploma's
1.7.2.3 Personeelslijst met vakjes
1.7.2.4 Personeelslijst uitgebreid
1.7.2.5 Personeelslijst met foto
1.7.2.6 Overzicht ziektedagen
1.7.2.7 Adresetiketten
1.7.2.8 Foto's in zip-bestand
1.7.3 Personalia
1.7.3.1 Algemeen
1.7.3.2 Extra
1.7.3.2.1 Adressen
1.7.3.2.2 Communicatienummers
1.7.3.2.3 Emailadressen
1.7.3.3 Hoofdambt
1.7.3.4 Diploma's
1.7.3.5 Benoemingen
1.7.3.6 Dienstanciënniteiten
1.7.3.7 Vrije velden
1.7.3.7.1 Personalia
1.7.3.7.2 Tewerkstelling
1.7.4 Familiaal
1.7.4.1 Algemeen
1.7.4.2 Partner
1.7.4.3 Kinderen
1.7.5 Personeelslid toevoegen
1.7.6 Personeelslid actief zetten
1.8 Schoolopdrachten
1.8.1 Schoolopdrachten
1.8.2 NPRE
1.8.3 Niet-subsidieerbare uren
1.9 Andere opdrachten
1.10 Dienstonderbrekingen
1.11 Vacatures
1.12 Overzichten
1.12.1 Ingerichte uren
1.12.2 Prestaties
1.13 Documenten
1.13.1 Afdrukwizards
1.13.1.1 PERS - documenten
1.13.1.2 Stakingen
1.13.1.3 Vacatures
1.13.1.4 RVA-documenten
1.13.1.5 EDISON-documenten
1.13.1.6 Personeel
1.13.1.7 Opdrachten
1.13.1.8 Contracten
1.13.1.9 Dienstonderbrekingen
1.13.1.10 Aanvragen en mededelingen
1.13.1.11 Andere officiële documenten
1.13.2 Ondertekenaars documenten
1.13.3 Documenten Uploaden
1.14 Extra
1.14.1 Toekennen handtekeningen
1.14.2 Toekennen emailadressen
1.14.3 Bedrijven en oude scholen
1.14.4 Stakingen
1.14.4.1 Invoer stakingen
1.14.4.2 Gegroepeerde aanmaak berichten staking
1.14.4.3 Verwijderen collectieve staking
1.14.5 Kopiëren opdrachten naar volgend schooljaar
1.14.6 Vrije velden
1.14.6.1 Beheren
1.14.6.2 Keuzelijsten
1.14.7 Wijzigen wachtwoord
1.15 Procedures
1.15.1 Eigen filters beheren
1.15.1.1 Inleiding
1.15.1.2 Overzicht filters
1.15.1.3 Filter aanmaken
1.15.1.4 Filter verwijderen
1.15.1.5 Filter toepassen
1.15.1.6 Filter bewerken
1.15.1.7 Filter dupliceren
1.15.1.8 Resultaat filter afdrukken
1.15.1.9 Voorbeelden
1.15.1.9.1 Voorbeeld 1
1.15.1.9.2 Voorbeeld 2
1.15.2 EDISON berichten versturen
1.15.2.1 Verschillende RL's
1.15.2.1.1 RL1 - Opdrachtenpakket
1.15.2.1.2 RL2 - Melding
1.15.2.1.3 RL2 - Aanvulling
1.15.2.1.4 RL2 - Annulatie
1.15.2.1.5 RL4 - Stopzetting opdrachtenpakket
1.15.2.1.6 RL5 - Woonplaats
1.15.2.1.7 RL5 - Stopzetting woonplaats
1.15.2.1.8 RL6 - Verblijfplaats
1.15.2.1.9 RL6 - Stopzetting verblijfplaats
1.15.2.1.10 RL7 - Familiale toestand
1.15.2.1.11 RL8 - Cumulatie
1.15.2.1.12 RL8 - Stopzetting cumulatie
1.15.2.1.13 RL9 - Immatriculatie
1.15.2.1.14 RL9 - Bankrekeningnummer
1.15.2.1.15 RL10 - Plage
1.15.2.1.16 RL10 - Annulatie plage
1.15.2.2 Berichten in wachtrij
1.15.2.3 Zending aanmaken
1.15.2.4 Jaarlijkse inlichtingen
1.15.2.5 Algemene opmerkingen
1.15.3 Beheren van functies
1.15.4 eID
1.15.4.1 Instellingen Internet Explorer
1.15.4.2 Toevoegen personeelslid
1.15.4.3 Wijzigen personeelslid
1.15.5 Vervanging titularis door interimaris
1.16 Toelichtingen
1.16.1 Invoercontroles
1.17 Veelgestelde vragen
1.17.1 Foutieve vervanging corrigeren
1.17.2 Waarom wordt de naam van de ondertekenaar niet afgedrukt op een document ?
1.17.3 Hoe stuur ik een NPRE periode door naar het Departement?
1.17.4 Hoe een personeelslid ingeven dat reeds in een andere school zit?
1.17.5 Hoe een dienstonderbrekingen ingeven als de vervanger nog niet gekend is?
1.17.6 Een titularis wordt vervangen. De interim komt evenwel niet opdagen. Hoe moeten de uren naar een andere interim ?
1.17.7 Waarom zitten bepaalde berichten niet in mijn Edison-zending ?
1.17.8 Bij het afdrukken van een RVA document C131A/C131B worden niet alle opdrachten getoond in het selectiescherm na het kiezen van een personeelslid.
1.17.9 Hoe kunnen de adres- en contactgegevens van de dienst GECOLI bijgehouden worden zodanig dat deze data telkens opnieuw op het GECOLI-document worden afgedrukt (en niet opnieuw moeten ingegeven worden) ?
1.17.10 Hoe maak ik een C4 op voor interimaris waarvan de opdracht aantal keren verlengd werd?
1.17.11 Hoe moet ik vaste benoeming melden aan departement?
1.17.12 RL2: 'Kan de onderbreking niet verwijderen omdat ze reeds verstuurd is naar het departement.'
1.17.13 Hoe kan ik opdrachten vervangen in het kader van verschillende TAO's van de titularis in dezelfde of overlappende periodes ?
1.17.14 Hoe verstuur ik een bonus TBS-PA 58+ naar het departement (via RL1) ? De bonus kan over verschillende schooljaren heen lopen en moet in één maal volledig verstuurd worden.
1.17.15 Hoe komt het dat bij vervanging titularis door interimaris (opdracht per opdracht) niet alle opdrachten in de lijst staan die ik wens te vervangen ?
1.17.16 Wanneer geef ik opdrachten in bij het scherm "andere opdrachten" ?
1.17.17 Hoe kan ik een functie-omschrijving en de persoon die de functie uitoefent als ondertekenaar op een document plaatsen ?
1.17.18 Waarom komen bepaalde opdrachten ingevuld in het scherm Andere Opdrachten niet op het pensioendossier (formulier F36.101) ?
1.17.19 Hoe verwerk ik een dienstonderbreking die loopt over 2 schooljaren en waarvoor in beide schooljaren vervangingen nodig zijn (bvb. zwangerschapsverlof) ?
1.17.20 Kunnen wij op één of andere manier in de personeelsdossiers zien of de ontvangen EDISON-zendingen correct verwerkt zijn ?

© 2007 Informat - iPersoneel