Hoe verwerk ik een dienstonderbreking die loopt over 2 schooljaren en waarvoor in beide schooljaren vervangingen nodig zijn (bvb. zwangerschapsverlof) ?

Boven  Vorige  Volgende

Indien een verlof start in het vorig schooljaar en doorloopt in het nieuwe schooljaar wordt deze dienstonderbreking best ingegeven in het schooljaar waar de begindatum in valt.

In het scherm van de dienstonderbrekingen kan de einddatum doorlopen in het volgende schooljaar.

 

Vervangingen in het vorig schooljaar worden in dit schooljaar ingegeven (tot 31.08).

Vervangingen in het nieuwe schooljaar worden in het nieuwe schooljaar ingegeven vanaf 01.09 tot maximum de einddatum van de dienstonderbreking.

De dienstonderbreking is reeds ingevoerd in het vorig schooljaar en moet NIET opnieuw ingegeven worden. Bij de vervangingen voor het nieuwe schooljaar wordt deze dienstonderbreking door het systeem gedetecteerd en worden deze vervangingen gekoppeld aan dezelfde dienstonderbreking.

 

Het is dus perfect mogelijk in het nieuwe schooljaar een vervanging uit te voeren in het kader van een zwangerschapsverlof dat start in het vorig schooljaar en nu in het nieuwe schooljaar nog doorloopt.