Hoofdambt

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Personeel - Personeel consulteren - Selectie personeelslid - Personalia - Hoofdambt

 

Op dit scherm kunt u een aantal zaken gaan invullen die betrekking hebben op het personeelslid en de aangemelde school.

 

 

Het bovenste deel bevat velden die van toepassing zijn op de aangemelde school.

 

Eerste dienst school: hier vult u de datum in waarop het personeelslid voor de eerste keer in dienst kwam aan de aangemelde school.

 

Datum uit dienst: dit veld is bedoeld voor de datum waarop het personeelslid de school verlaten heeft.

 

Kastnummer: sommige personeelsleden hebben een kastje waar ze hun persoonlijk materiaal in kwijt kunnen. Hierin kan het nummer van die kast bewaard worden.

 

Schoolnummer: in sommige scholen krijgt een personeelslid een uniek nummer toegekend van de school, dit kan hier bijgehouden worden.

 

Eigen personeel: Vink dit aan wanneer het personeelslid indienst is aan de school, maar niet betaald wordt door het Departement.

 

Effectief in dienst: Dit kunt u aan of afvinken afhankelijk van het feit of het personeelslid effectief nog presteert aan uw school. Als iemand bijvoorbeeld volledig op TBS is, kan deze nog actief staan aan uw school (om opdrachtregels te beheren), maar om bijvoorbeeld lijsten af te drukken, is het niet nodig dat die persoon nog afgedrukt wordt. Zo kunt u bijvoorbeeld een filter instellen op effectief in dienst en deze als standaardfilter gebruiken. Meer hierover vindt u in het onderdeel Eigen Filters.

 

De veldjes aan de rechterkant zijn bedoeld voor de loonfiches en de vervoerkosten.

 

Het onderste deel bevat algemene gegevens over de dienst van het personeelslid en de gekoppelde school (de hoofdschool).

 

1e dienst onderwijs: Hier vult u de datum in wanneer het personeelslid voor het eerst in het onderwijs kwam te staan.

 

Hoofdambt: Elk personeelslid heeft 1 bepaald hoofdambt. Dit kan gekozen worden uit de lijst via de bijhorende knop.

 

De ambtcategorie, ambtcode en het soort ambt worden automatisch ingevuld.

 

De veldjes met ingang van kunt u invullen, maar zijn louter informatief.

 

U kunt de administratieve toestand hier ook invullen via keuze uit de lijst.

 

De vermoedelijke einddatum (RL9/RL11) van de opdracht moet ingevuld worden indien u voor het personeelslid een RL9 (aanvraag stamboeknummer) of RL11 (melding in- of uitdiensttreding) moet aanmaken.

 

Via de knop onderaan kunt u het personeelslid koppelen aan een andere hoofdinstelling.

 

In het veldje groepsomschrijving kunt u een waarde invullen. Dit is vooral bedoeld om verschillende personeelsleden die aan een bepaalde voorwaarde voldoen samen in 1 lijst te kunnen filteren via de eigen filters. Bij al die personeelsleden vult u hier dezelfde omschrijving in. Wanneer u dan een filter aanmaakt op dit veld, kunt u deze personeelsleden in aparte lijsten afdrukken.