Overzicht ziektedagen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Personeel - Personeel consulteren - Printericoontje - Personeelslijst met ziektedagen

 

Hier selecteert u de scholen waarvan u de ziektedagen wenst op te vragen. Ook vult u de periode in waartot u de lijst wenst te beperken. Het gaat opnieuw over de personeelsleden die op dat moment in de personeelslijst voorkomen.

 

U krijgt een overzicht van alle ziekteperiodes, gegroepeerd per school samen met een sommatie van het aantal dagen in de geselecteerde periode.