RL8 - Cumulatie

Boven  Vorige  Volgende
Cumulatie binnen het onderwijs

Indien het personeelslid nog een opdracht uitoefent in en andere elektronisch communicerende school, moet hiervoor geen cumulatiebericht RL-8 worden opgestuurd naar het werkstation. Een RL-8 zal in dat geval niet worden geregistreerd door het departement Onderwijs. Enkel de cumulatie-opdrachten in niet-elektronische scholen moeten worden gemeld. In dat geval volstaat het om via een RL-8 de instellingskenmerken (instellingsnummer + hoofdstructuur) mee te delen.
 
Opdrachten in het HOBU en aan de universiteit worden beschouwd als cumulatie buiten het onderwijs.

 

Cumulatie buiten het onderwijs

 

De RL-8 wordt ook gebruikt voor het melden van cumulatie buiten het onderwijs. Op de RL-8 dient enkel aangeduid te worden of de netto-belastbare inkomsten een grensbedrag van 12.500 euro niet overschrijden en of het om een voltijdse of deeltijdse prestatie gaat. Dit grensbedrag is lager dan het echte grensbedrag, dat bij besluit werd vastgelegd (geïndexeerd minimum van de weddenschaal 501). Het is enkel een indicatie dat het dossier verder dient onderzocht te worden.  Op basis van dit onderzoek zal het werkstation bepalen of de onderwijsprestaties in hoofd- of bijambt moeten uitbetaald worden.

 

 

Correcties van de cumulatie

 

Bij correcties van de cumulatiegegevens kunnen drie mogelijke situatie onderscheiden worden:

Situatie 1: correctie van de laatst gemelde gegevens waarbij de begindatum van het correcte bericht identiek is aan de geregistreerde begindatum: de nieuwe gegevens worden opgestuurd

Situatie 2: correctie van gegevens waarbij de begindatum van het correcte bericht vóór de geregistreerde begindatum ligt: de correcte cumulatiegegevens worden opgestuurd eventuele latere wijzigingen ten opzicht van de correctie worden opgestuurd

Situatie 3: correctie van gegevens waarbij de begindatum van het correcte bericht na de geregistreerde begindatum ligt: de correcte cumulatiegegevens geldig voor de periode tussen de begindatum van de foutieve melding en de begindatum van de correctie worden opgestuurd. Indien er geen cumulatie in deze tussenperiode was, moet een stopzetting cumulatie worden opgestuurd.