Standaardfilter

Boven  Vorige  Volgende

De mogelijkheid is ook voorzien om in plaats van, bij Personeel consulteren, standaard de actieve personeelsleden op te vragen, standaard een filter toe te passen. Dit kunt u als volgt instellen: in het overzicht van de persoonlijke filters wijzigt u in de kolom Standaard het woordje Neen in Ja naast de filter die u als standaard wenst in te stellen. U kunt slechts 1 filter als standaard instellen.

 

Deze filter wordt dan ook toegepast bij het opvullen van de selectielijsten bij het afdrukken van een aantal documenten.