Toekennen emailadressen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Extra - Toekennen emailadressen

 

Via dit scherm kunt u emailadressen van het type school toekennen aan de personen die:
 
ACTIEF zijn aan de ingelogde school
 
Voor de personen die al een e-mailadres van het type 'SCHOOL' hebben
wordt er niet onmiddellijk een nieuw aangemaakt, maar kan u afzonderlijk
bepalen of het al dan niet moet vervangen worden.

 

Het formaat van het emailadres kunt u instellen via onderdeel School - Email.