Vervanging titularis door interimaris

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Personeel - Personeel consulteren - Selectie personeelslid - Vervanging Titularis

 

Om een vervanging in te voeren moet altijd gewerkt worden via de procedure Vervanging titularis, die u oproept bij de titularis. Geef dus nooit zelf een ATO1 opdrachtregel in bij de vervanger!!

 

 

vervangingtitularis 1

 

Wanneer er verschillende vervangers zijn voor de dienstonderbreking van de titularis, dan kiest u voor Opdracht per Opdracht.

 

Wanneer alle opdrachten in een bepaalde periode vervangen worden door 1 en dezelfde vervanger, dan kunt u kiezen voor de 2de optie.

 

vervangingtitularis 2

 

Eerst selecteert u het type van de onderbreking, vervolgens de begin en einddatum (binnen het schooljaar).

 

Vervolgens klikt u op OK.

 

vervangingtitularis 3

 

U selecteert de opdrachtregel die u wenst te vervangen.

Onderaan kunt u de details van de vervangingsopdracht gaan invullen/wijzigen.

 

Wanneer de vervanger later begint dan de begindatum van de onderbreking, dan kunt u het veld begindatum gaan aanpassen. Idem voor de einddatum. U kunt ook meteen meegeven of het gaat om een TADD of TAO.

 

Wanneer het een korte vervanging betreft, dan selecteert u dit uit de lijst van Omkadering. Ook het barema kan direct ingevuld worden. Dit is van belang voor de RVA-documenten.

 

vervangingtitularis 4

 

Onderaan selecteert u de vervanger via de bijhorende knop.

Is er nog geen vervanger gekend, maar wil u toch al de NPRE opdrachten doorsturen naar het Departement, dan kiest u voorlopig voor vervanger GEEN (bovenaan in de lijst).

 

Wanneer er dan toch een vervanger gekend is, dan voert u de procedure op exact dezelfde manier uit.

 

Standaard wordt de lijst opgebouwd met de actieve personeelsleden. Betreft het echter een interimaris die wel al in het systeem zit, maar nog geen les geeft aan uw school, dan selecteert u het 2de bolletje naast Vervangers uit lijst: Aan de scholengroep/gemeenschap.

 

Wanneer alles correct is ingevuld, dan klikt u onderaan op de knop Vervangen.

 

Er gebeuren nu 3 zaken.

 

Eerst en vooral wordt er gecontroleerd of de dienstonderbreking al bestaat, ja of nee. Indien nee, wordt deze aangemaakt. Indien ja, wordt een melding gegeven en gevraagd of de vervanging aan deze dienstonderbreking mag gekoppeld worden ja of nee. Het is dan aan u om te beslissen of dit moet gebeuren.

 

Vervolgens worden de uren van het personeelslid waarvoor u vervangingen uitvoert in NPRE geplaatst.

 

Tot slot wordt de vervangingsopdracht van de vervanger aangemaakt.