Kalender opbouwen (Klasgroep)
[Aanwezigheden]

De kalender wordt opgebouwd op drie niveaus:

1) schooljaar;
2) vestiging;
3) klasgroep.

We behandelen hier specifiek dit derde niveau.

De instellingen op vestigingsniveau worden overgenomen voor de klasgroepkalender.
Indien een bepaalde klas een andere regeling heeft t.o.v. wat ingesteld werd op het niveau van de vestiging kunt u dit hier wijzigen.
U moet hiervoor eerst de betreffende klas selecteren uit de aangeboden lijst.

Via de pijltjestoetsen in de grijze balk kunt u de kalender van de vorige/volgende maand oproepen.

Er zijn 3 mogelijkheden om het dagtype wijzigen:

(1) ofwel verandert u het type van één bepaalde datum (bvb. 3 oktober): hiertoe klikt u deze datum aan (in ons voorbeeld het cijfer "3" in de maand oktober);
(2) ofwel verandert u het type van meerdere data (bvb. 25, 26 en 27 oktober): hiertoe klikt u deze data aan (in ons voorbeeld de cijfers "25", "26" en "27" in de maand oktober);
(3) ofwel verandert u het type van een dag voor één of alle maanden (bvb. de vrijdag): hiertoe klikt u deze dag aan (in ons voorbeeld "Vr").

De dagen die u geselecteerd hebt, krijgen een blauwgroene achtergrond.
Om een dag te "deselecteren" klikt u er nogmaals op; die dag krijgt dan weer een witte achtergrond.

Nadat u uw selectie gemaakt hebt, krijgt u rechts de details ervan. Duid hier de gewenste eigenschappen aan:

- Aan: kies hier of u het dagtype enkel aan de geselecteerde maand of aan alle maanden wil toekennen.
U krijgt deze keuzemogelijkheid enkel aangeboden indien u een volledige dag hebt geselecteerd (Ma, Di, Wo, Do of Vr).
- Voor: vinkVoormiddag en/of Namiddag aan;
- Dagtype: kies voor Les, Geen les of Evaluatie.
Merk op dat evaluatie op de uitprint van het aanwezigheidsregister op identiek dezelfde wijze wordt weergegeven als een gewone lesdag (verticaal streepje; zie SO 70, 4.2.3). De enige reden waarom we hier dit type aanbieden is om te controleren of er geen code Z (briefje van thuis) wordt ingegeven op die dagen (zie SO/2002/06, 2.2.1.1.1). Evaluatieperiodes inbrengen kan ook via de knop rechtsboven in het scherm.
Indien u het dagtype van het hogerliggend niveau (= vestiging) terug wil toekennen aan de klas, vinkt u de optie Standaarddagtype aan. Wanneer bvb. op het niveau van de vestiging als dagtype "Les" is ingegeven, dan wordt ditzelfde dagtype toegekend aan de geselecteerde klas.

Wijzigingen bewaart u door op 'OK' te klikken. Via 'Annuleren' kunt u de wijzigingen ongedaan maken.

Indien er al absenties zijn toegekend, kunt u het dagtype niet meer wijzigen! Doet u dit toch, dan nog zal het vorige dagtype behouden blijven.