Algemeen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Algemeen - School - Algemeen

 

Links krijgt u de lijst te zien met de scholen die betrekking hebben op iPersoneel.

Wilt u ook de scholen raadplegen die gebruikt worden door een andere applicatie, dan stipt u onderaan de lijstzone Alle aan.

Het is ook pas dan dat u een school zal kunnen toevoegen of verwijderen.

 

Om de gegevens van een bepaalde school te raadplegen/wijzigen, klikt u met LM deze school aan.

 

Om een nieuwe school toe te voegen, klikt u op de knop Nieuw.

Om gegevens van een bestaande school te wijzigen, klikt op op de knop Wijzigen.

 

Wanneer u een nieuwe school toevoegt, vult u volgende velden in:

 

Instellingskenmerken: naast het officiële instellingsnummer (zoals dit door het departement aan de school werd toegekend) moet u ook de hoofdstructuur, soort inrichtende macht, de NIS-code (wordt automatisch ingevuld wanneer u de gemeente kiest), en het soort instelling invullen.

 

Schoolcode: Eigen te definiëren code van maximum 6 karakters

 

Toon schoolcode ipv instelnr: Wordt gebruikt in aantal overzichten ipv het niet zoveel zeggende instellingsnummer

 

Hoofdstructuren: Wanneer u op de bijhorende knop klikt, kunt u de hoofdstructuren die in de school worden ingericht selecteren.

 

 

In de linkertabel selecteert u de gewenste hoofdstructuur met de LM en met een klik op de bovenste pijl brengt u deze hoofdstructuur over naar de rechtertabel. Wordt een hoofdstructuur niet langer ingericht, dan selecteert u deze met de LM in de rechtertabel en brengt u deze met een klik op de onderste pijl terug naar de linkertabel.

 

School: de naam van de school

 

Korte naam: een (eigen) kortere naam voor de school

 

Straat + Nr + Bus: straatgegevens van de school

 

Hoofdgem./Deelgem.: moeten uit de lijst gekozen worden. Dit gaat sneller wanneer u eerst (een gedeelte van) het postnummer ingeeft en pas daarna op de Belgische driekleur klikt. Als u een gemeente selecteert uit de lijst, worden zowel hoofd- als deelgemeente automatisch ingevuld.

 

Telefoon/Fax: Telefoon- en faxnummer van de school

 

Email: Emailadres van de school

 

Website: website van de school

 

Polisnummer: polisnummer van de school

 

Ondernemingsnummer: ondernemingsnummer van de school

 

Diocesaan schoolnummer: diocesaan schoolnummer

 

Administratief codenummer: administratief codenummer van de school

 

Werkstation: nummer van het werkstation op het departement

 

(enkel van toepassing voor CVOs)

Aantal weken openstelling: aantal weken openstelling

Aantal minuten per lesuur: aantal minuten per lesuur

 

Applicatie: (enkel zichtbaar indien Alle is aangestipt in de lijst). Wanneer een bepaalde school niet (meer) gebruikt wordt in iPersoneel, mag deze niet zomaar verwijderd worden. Het is immers mogelijk dat bvb iLeerlingen nog gebruik maakt van deze gegevens. In dat geval verwijdert u het vinkje bij iPersoneel. Wanneer u deze school opnieuw blijkt nodig te hebben vinkt u de applicatie opnieuw aan.

 

Wanneer u een school verwijdert, worden er vanzelfsprekend een aantal controles uitgevoerd. Zo zal u geen school kunnen verwijderen als deze nog gebruikt wordt in een applicatie of als er nog vestigingen aan deze school gekoppeld zijn.