Organisatie

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Algemeen - School - Organisatie

 

Op dit tabblad kunt u de overkoepelende organisaties waartoe de school behoort gaan selecteren.

 

 

U kunt dit doen door de betreffende scholengemeenschap, scholengroep, koepel en inrichtende macht uit de keuzelijsten te selecteren.

U kunt ook aanduiden tot welk onderwijsnet de school behoort.