Algemene opmerkingen

Boven  Vorige  Volgende

Een vastbenoemde opdracht (ATO 4) moet niet jaarlijks gemeld worden, ook al staat de einddatum van deze opdrachten op 31.08 van het huidige schooljaar.

 

Een RL2 kan enkel verstuurd worden vanuit het schooljaar waarin de begindatum van de onderbreking valt. Dus wanneer een bevallingsverlof start op 1 juni 2006 (en dus doorloopt ook in schooljaar 2006-07), dan kan deze onderbreking enkel verstuurd, geannuleerd of aangevuld worden vanuit schooljaar 2005-06!

 

Een combinatie van foutmeldingen bij een RL1 die geregeld voorkomt is de volgende: Titularis ontbreekt bij deze opdracht van de vervanger en Geen geldige code dienstonderbreking voor titularis. De oorzaak hiervan is meestal de volgende:
De vervangingsopdracht van de vervanger moet altijd binnen de periode van de dienstonderbreking van de titularis vallen! Als u dit eens nakijkt, zou dit probleem moeten opgelost zijn.