Jaarlijkse inlichtingen

Boven  Vorige  Volgende

Menu - EDISON - Aanmaken zending jaarlijkse inlichtingen

 

De zending met inlichtingen over het jaarlijks dossier is een nieuwe zending die éénmaal per jaar moet verstuurd worden door de scholen die hoofdstructuur 311 inrichten.

 

Deze zending wordt voor de eerste maal verstuurd in het schooljaar 2006-07 en bevat inlichtingen over ingerichte ambten en uren aan de school. Vanaf het schooljaar 2007-08 vervangt deze zending het AL3 voorblad volledig. In het schooljaar 2006-07 moet beide nog verstuurd worden.

 

Er zijn een aantal rubrieken (met codes) die in deze zending kunnen vermeld worden :

 

 

 

 

Elke school selecteert deze codes die van toepassing zijn binnen de school en vult het aantal ingerichte eenheden (ambten of vakken) in en voor een code voor overdracht van uren naar een andere instelling A.I. ook het ontvangende instellingsnummer en hoofdstructuur.

De ontvangende instelling is uiteraard een geldige instelling en de ontvangende hoofdstructuur is voorlopig enkel de hoofdstructuur 311.

Bij elke code moet de gele velden ingevuld worden. Voer voorlopig geen decimalen in bij het aantal eenheden : ze worden toch niet opgenomen in de zending.

Via de knop verwijderen kan u een code terug schrappen.

 

 

 

 

Bovenstaand inputscherm (onder Edison à Aanmaken zending jaarlijkse inlichtingen) biedt de mogelijkheid de nodige ingaves te doen. Selecteer een code en voeg toe aan het inputscherm. Vul de gele velden in : aantal eenheden en eventueel ontvangende instelling en hoofdstructuur.

Sommige codes (deze voor overdracht naar een andere instelling) kunnen meermaals geselecteerd en ingevuld worden. De andere codes slechts éénmaal.

 

 

Met de knop Bericht in wachtrij zetten kan het bericht met de jaarlijkse inlichtingen in de wachtrij gezet worden. 

Voor de rest is de procedure analoog als bij het aanmaken van een gewone zending :

 

controle berichten in wachtrij

eventuele fouten corrigeren in het inputscherm

het Edison-bestand aanmaken

het Edison-bestand downloaden

een afdruk met de gegevens ter controle afprinten

 

Een tussentijdse afdruk is hier (nog) niet mogelijk. Er is alleen een afdruk na het aanmaken van de zending mogelijk. Indien fouten in de afdruk worden vastgesteld, moet de zending terug in de wachtrij geplaatst worden.

Merk op : eventueel ingegeven decimalen bij het aantal uren worden afgekapt in de zending en dus niet mee verstuurd. De geldigheidsdatum van de zending is ALTIJD 1 september.

 

De zending mag enkel verstuurd worden tussen 2 en 20 november van het schooljaar.

 

Bovendien is dit te versturen als een aparte zending. Er kunnen GEEN berichten van personeelsleden mee verstuurd worden in dezelfde zending.

Indien toch meerdere berichten in de wachtrij staan, krijgt u volgende foutmeldig :

 

 

 

Vink de andere (personeels)berichten af en stockeer de selectie met de knop bovenaan Selectie te versturen berichten OK.

Deze gewone berichten kan u in een volgende zending versturen (na terug aanvinken van de gewenste berichten in de wachtrij).

 

De zending met jaarlijkse inlichtingen van de school kan immers niet vermengd worden met gegevens van personeelsleden. De bestemming van de gegevens in het departement is verschillend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kan bij de berichtencontrole onder meer volgende foutmeldingen krijgen (o.a. over de toegelaten periode van versturen, foutieve ingevulde gegevens, …) :

 

 

 

 

 

De zending mag ook maar éénmaal verstuurd worden. Nadien krijgt u info over de zending van het departement (nog NIET via een terugzendingsbestand). Eventueel moet u na overleg en op aanvraag van het departement de zending opnieuw versturen.