Andere opdrachten

Boven  Vorige  Volgende

Menu - Personeel - Personeel consulteren - Selectie personeelslid - Andere opdrachten

 

Hier is plaats voorzien om opdrachtregels in te voeren die voldoen aan 1 van volgende voorwaarden:

Een opdracht buiten het onderwijs

Dit is onder meer van belang bij het aanmaken van een RL8 (cumulatie verklaring)

Een opdracht aan een school die niet met Edison werkt.
Vorige diensten die niet meer moeten verstuurd worden naar het departement.

Dit is vooral handig bij het invoeren van vorige diensten. Opdrachten kunnen hier schooljaaroverlappend ingevoerd worden.

 

Om een opdrachtregel toe te voegen klikt u op de knop Nieuw. Om gegevens van een bestaande opdrachtregel te wijzigen, selecteert u met de LM de te wijzigen opdrachtregel en klikt u onderaan op Wijzigen. Om een bestaande opdrachtregel te verwijderen, selecteert u deze met de LM uit de overzichtslijst en klikt u onderaan op Verwijderen.

 

 

Stip zeker aan over welk type opdracht het gaat.

OND: Onderwijsopdracht;

ERED: eredienst;

PRIVE: opdracht in de privésector;

ZELF: opdracht als zelfstandige;

UNIV: opdracht aan de universiteit;

OPENB: een opdracht in de openbare sector;

PENS: een inkomen uit pensioen;

ANDER: indien geen van bovenstaande categorieën van toepassing is.

 

Een ambtspecificatie vult u zelf in en wordt getoond in het overzicht.

 

Indien het een onderwijsopdracht betreft (soort = OND of UNIV), moet u volgende zaken invullen:

 

Instelling: te selecteren uit de lijst via de bijhorende knop. U kunt deze lijst best beperken door eerst een trefwoord in te vullen (instellingsnr of stuk van de naam van de instelling). De hoofdstructuur wordt autmatisch ingevuld.

 

Ambt en vak zijn te selecteren uit de lijst via de bijhorende knoppen. De aangeboden ambten en vakken zijn afhankelijk van de gekozen instelling en hoofdstructuur.

De toestand selecteert u uit de voorziene lijst.

Uren, breuk, begin- en einddatum vult u zelf in.

 

 

 

 

Wanneer deze opdracht niet gepresteerd is wegens een dienstonderbreking, dan kunt u deze selecteren via de bijhorende knop.

 

Als het gaat over een opdracht aan een school die op dat moment geen instellingsnummer had, dan komt deze niet voor in de lijst van aangeboden instellingen. U kunt deze instelling zelf aanmaken onder het menu Extra – Bedrijven en oude scholen. Als dat gebeurd is, dan kunt u gebruik maken van de knop Bedrijf (Oude school) om de oude school te selecteren.

 

Of het gaat om een voltijdse prestatie buiten het onderwijs en of de grens van 12395 € is overschreden is van belang voor Edison. U kunt het correcte bolletje aanstippen.

 

De vakjes Inkomsten, kosten, kalenderjaar, periode van, periode tot en de bolletjes aanslagbiljet of belastingsaangifte en uren vallen samen met lesopdracht ja of nee zijn van belang voor de Pers 12.

 

Ook hier kunt u specifiëren of de opdrachtregel op het pensioenformulier dient te komen en op welke plaats.

 

Het is ook mogelijk om vrije opmerkingen in te geven.