Een titularis wordt vervangen. De interim komt evenwel niet opdagen. Hoe moeten de uren naar een andere interim ?

Boven  Vorige  Volgende

Ga naar het scherm NPRE van de titularis en schrap de opdracht in vervanging voor de vervanger die niet komt opdagen.

De vervanger is te zien in het NPRE-scherm bij aanklikken van de opdracht.

Verwijderen van de opdracht heeft tot gevolg dat de vervangingsopdracht ook wordt verwijderd.

De dienstonderbreking blijft evenwel staan (want misschien zijn hier nog andere vervangingen aan gekoppeld of de dienstonderbreking is eerder ingegeven).

Voer de vervanging opnieuw door en kies nu de juiste vervanger.