Hoe een dienstonderbrekingen ingeven als de vervanger nog niet gekend is?

Boven  Vorige  Volgende

Bij vervanging titularis door interimaris kan voor de vervanger (per opdracht) ook GEEN geselecteerd worden.

In dit geval wordt de te vervangen opdracht in NPRE gezet bij de titularis en een dienstonderbreking aangemaakt (indien nog niet eerder ingevoerd).

Er wordt geen vervangingsopdracht aangemaakt want er is geen vervanger.

Later als de vervanger dan toch gekend is, moet de procedure vervanging IDENTIEK herhaald worden met dit keer ingave van de juiste vervanger.

De te vervangen opdracht kan nog altijd geselecteerd worden om te vervangen en nu wordt wel een vervangingsopdracht aangemaakt.