Foutieve vervanging corrigeren

Boven  Vorige  Volgende

Ga naar het scherm met de schoolopdrachten van de titularis.

Selecteer het NPRE tabblad.

Opdrachten die in vervanging zijn , worden getoond in het NPRE-scherm.

 

Selecteer de juiste NPRE-regel en verwijder.

Verwijderen is de enige actie die in het NPRE-scherm kan uitgevoerd worden.

 

Resultaat : de opdracht van de titularis verdwijnt uit het NPRE-scherm en bij

de vervanger wordt meteen ook de vervangingsopdracht geschrapt !

De vervanging is nu ongedaan gemaakt.

 

Een eventueel (met de vervanging) mee aangemaakte dienstonderbreking

wordt NIET geschrapt.

 

Om de vervanging dan correct uit te voeren, dient de procedure van vervanging

hernomen te worden vertrekkende van de titularis, ditmaal met de juiste vervanger.