Waarom wordt de naam van de ondertekenaar niet afgedrukt op een document ?

Boven  Vorige  Volgende

Om de naam van de ondertekenaar aan bepaald document te koppelen gaat u als volgt te werk.

 

Onder menu 'Algemeen' – 'School' selecteert u uw school en gaat u naar tabblad 'Functies'.

Er zijn een aantal standaardfuncties beschikbaar, zoals directeur, ondertekenaar attesten, ... . Die komen al voor in de dropdownlist. Als een functie nog niet beschikbaar is, dan kan die aangemaakt worden via de knop 'Beheer eigen functies'. De functies die daar in toegevoegd worden kunnen ook uit de dropdownlist gekozen worden.

Dit wat de functies zelf betreft.

 

Nu moet er nog een persoon aangemaakt worden om te koppelen aan die functie. Gebruik hiervoor de knop 'Beheer functiepersonen'. Dit zijn personen die in aanmerking komen om gekoppeld te worden aan een functie.

U kunt een persoon toevoegen door ofwel zelf naam en voornaam in te typen, ofwel een personeelslid uit de standaardpersoneelslijst te selecteren (knop 'Personeelslid').

Als de gewenste functiepersoon aangemaakt is, klikt u op 'Sluiten'.

 

Daarna zit u weer in het hoofdscherm van functies. U selecteert een functie uit de dropdownlist en klikt op 'OK'. Dan komt er een regel bij.

De laatste stap is nu om de correcte functiepersoon te koppelen aan deze functie. U klikt op de knop 'Functiepersoon' en selecteert de gewenste persoon.

Vergeet niet op te slaan!

 

Daarna gaat u naar menu 'Documenten' - 'Ondertekenaars documenten'. Klik op 'Wijzigen' naast het gewenste document en kies een of meerdere ondertekenaars (max. 3). Deze komen dan in de dropdownlist bij het afdrukken van het document. Als u een vinkje plaatst naast het document bij "DigiHand?", dan wordt bij het afdrukken van het document gekeken of er een ingescande digitale handtekening beschikbaar is voor deze functiepersoon. Zo ja, dan wordt deze afgedrukt.

Handtekeningen kunnen toegekend worden aan functiepersonen langs menu 'Extra' – 'Toekennen handtekeningen'. Deze bevat een lijst van functiepersonen (samen met de functies) die minstens 1 functie toegekend gekregen hebben aan de aangemelde school.