Hoe kan ik opdrachten vervangen in het kader van verschillende TAO's van de titularis in dezelfde of overlappende periodes ?

Boven  Vorige  Volgende

Normaal kunnen dienstonderbrekingen van het zelfde type (bvb. ziekteverloven) NIET overlappen in de tijd.

 

Eén uitzondering hierop is het verlofstelsel TAO (tijdelijk andere opdracht / ambt) : verschillende opdrachten kunnen vervangen worden in het kader van meerdere TAO's in dezelfde tijdsperiode.

 

Hoe te werk gaan bij vervanging titularis door interimaris ?

Vervang de opdracht zoals gewoonlijk , maar indien reeds een TAO bestaat in de te vervangen periode, zal de vraag verschijnen of de nieuwe vervanging aan dezelfde reeds eerder ingevoerde TAO gekoppeld mag worden.

In dit geval moet NEEN (CANCEL) geselecteerd worden.

De volgende vraag luidt : moet hier een nieuwe TAO dienstonderbreking aangemaakt worden ?

Antwoord JA (OK) en een nieuwe TAO voor de titularis wordt aangemaakt en de vervangen opdrachten zijn gekoppeld aan de nieuwe aangemaakte TAO.

Verifieer DO scherm en NPRE van de titularis : een nieuwe DO van het type TAO is aangemaakt en de opdrachten zijn correct gekoppeld aan de juiste TAO.