Hoe verstuur ik een bonus TBS-PA 58+ naar het departement (via RL1) ? De bonus kan over verschillende schooljaren heen lopen en moet in één maal volledig verstuurd worden.

Boven  Vorige  Volgende

Ga als volgt te werk om een bonus in te geven in de webapplicatie van iPersoneel en te versturen naar het departement.

 

Vervang de (nodige) opdrachten in het huidig schooljaar in het kader van een bonus dienstonderbreking (code 107).

De dienstonderbreking wordt aangemaakt en de vervangen opdrachten voor de titularis komen in NPRE.

Kies hiervoor een periode in het huidig schooljaar waarin de opdrachten nog niet vervangen zijn!

Kies eventueel als vervanger "GEEN" indien geen vervanger voor deze opdrachten (is wellicht zo bij bonus).

 

Pas in het scherm van de dienstonderbrekingen voor de bonus de data aan (begin- en einddatum kunnen hier ook in het volgend schooljaar liggen!).

Verstuur RL1 voor de titularis en kies als datum bij aanmaak RL1 de datum waarop de bonus aanvangt (kan ook datum zijn in volgende schooljaren!).

Bekijk de Edison-afdruk om te verifiëren dat de opgestuurde info correct is: begindatum + NPRE info.

 

Is de bonus opgesplitst in 1/4 bonus en dan 1/2 bonus, dan moet u de nodige opdrachten 2x vervangen.

U neemt in beide gevallen een VERSCHILLENDE periode waarin de te vervangen opdrachten nog niet

eerder vervangen zijn (dus eerst beide vervangingen doorvoeren!). Nadien past u beide aangemaakte dienstonderbrekingen van het type bonus (107) aan met de correcte periode van opname bonus (in het NPRE-scherm komen de vervangingsdata ook correct te staan).

 

Indien de opdrachten reeds in het huidige schooljaar zijn vervangen voor de volledige duur van het schooljaar moet de huidige dienstonderbreking ingekort worden zodat de uren opnieuw vrij komen voor vervanging.

Daarna voert u de vervanging uit o.w.v. de bonus voor een willekeurige periode binnen het huidige schooljaar.

Als u dat gedaan hebt, past u de datums van de dienstonderbrekingen aan (zowel de DO van dit schooljaar als de bonus voor volgend schooljaar).

Pas dan kunt u een RL1 met dezelfde begindatum als die van de bonus aanmaken.