Hoe kunnen de adres- en contactgegevens van de dienst GECOLI bijgehouden worden zodanig dat deze data telkens opnieuw op het GECOLI-document worden afgedrukt (en niet opnieuw moeten ingegeven worden) ?

Boven  Vorige  Volgende

De adres- en contactgegevens van de GECOLI-dienst moeten voor uw school / scholengemeenschap éénmaal worden ingegeven onder menu Extra \ Bedrijven met als bedrijfsnaam GECOLI .

 

Telkens u in het vervolg een GECOLI-document wenst af te drukken verschijnen deze gegevens automatisch op het ingave-venster en bij afdruk op het document !

 

Bij sommige documenten kan soms een dienst of bedrijf geselecteerd worden (via een drukknop) uit de lijst bedrijven : elk bedrijf (dienst) moet slechts éénmaal ingegeven worden in de lijst met bedrijven.