Hoe maak ik een C4 op voor interimaris waarvan de opdracht aantal keren verlengd werd?

Boven  Vorige  Volgende

Voor een interimaris/tijdelijke die dezelfde (vervangings)opdrachten heeft uitgevoerd gedurende een aantal aaneensluitende periodes (verlenging van de vervanging kan leiden tot meerdere opdrachten in het opdrachtenscherm) gaat u als volgt te werk :

 

a) Zorg dat de opdrachten correct zijn ingevuld. Vergeet niet bij elke opdracht het barema te kiezen en de wedde-anciënniteit in te vullen (aantal jaar volstaat).

b) Ga naar menu 'Documenten' - 'Afdrukwizards' - 'RVA-documenten' - "C4 Onderwijs".

c) Selecteer personeelslid en vul gegevens op het scherm aan. Als einddatum geeft u de einddatum van de laatste (vervangings)opdracht in - dit is normaal de datum waarop het personeelslid de school verlaat.

Klik op de knop 'Ga verder ...'.

d) Meerdere opdrachten verschijnen (1 per periode). Vink enkel de OUDSTE OPDRACHT aan

(met initiële begindatum) en klik op 'OK'.

 

Resultaat:

- Enkel eerste opdracht verschijnt op C4 (met begindatum eerste opdracht) in 1 opdrachtvak.

- Einddatum blijft de ingegeven einddatum (dus volledige periode verschijnt in 1ste vak op C4).