Hoe moet ik vaste benoeming melden aan departement?

Boven  Vorige  Volgende

U gaat best als volgt te werk:

 

1) Er zijn in origine een aantal opdrachten in toestand 2 voor het volledige schooljaar.

2) Vanaf 01.01 wordt het personeelslid vastbenoemd voor deze opdrachten.

3) Kopieer de opdrachten met de knop 'Opdracht kopiëren' in het opdrachtenscherm (selecteer eerst de te kopiëren opdracht).

4) Er zijn nu 2 identieke opdrachten in het opdrachtenoverzicht.

5) Voor toestand 2 moet de einddatum op 31.12 gezet worden.

6) De nieuwe (gekopieerde) opdracht wijzigen naar toestand 4 en de begindatum naar 01.01.

7) RL1 aanmaken voor personeelslid op 01.01 (eerdere situatie reeds verstuurd naar departement).

 

Opmerking:

 

De knop 'Vast benoemen' dient om de gegevens van een opdracht te kopiëren naar het benoemingsscherm onder 'Personalia' - 'Benoemingen' voor een overzicht van de vaste benoemingen van een personeelslid.

Hieruit wordt geput bij het aanmaken van vaste benoemingsdocumenten (Pers 13/14 , overeenkomst vaste benoeming, …).