Hoe stuur ik een NPRE periode door naar het Departement?

Boven  Vorige  Volgende

Wanneer een opdracht in vervanging is, staat de opdracht zowel in schoolopdrachten als in NPRE voor de periode dat

de opdracht niet uitgeoefend wordt door de titularis in het kader van een verlofstelsel.

 

Hoe de NPRE doorgeven naar het departement ?

 

Indien één/meerdere opdracht(en) door een opdrachtgebonden onderbreking een periode niet wordt uitgevoerd,

moet het volledige opdrachtenpakket opnieuw verstuurd worden naar het departement via een RL1-zending,

MET ALS BEGINDATUM DE DATUM WAAROP DE NPRE VAN DE OPDRACHT(EN) INGAAT !

 

De opdrachtinfo voor het departement bevat dan voor de onderbroken opdrachten info over het type onderbreking en

de einddatum van de onderbreking (verlofstelsel).

 

Onderbrekingen van het persoonsgebonden type (bvb. ziekteverlof) moeten met een RL2 verstuurd worden !

Het opdrachtenpakket van de titularis moet niet opnieuw naar het departement verstuurd worden,

ook al staan bepaalde opdrachten in NPRE tengevolge een vervanging.

 

Voor een eventuele vervanger moet altijd het opdrachtenpakket via een RL1-zending naar het departement verstuurd worden met als begindatum de aanvangsdatum van de vervangingsopdracht(en).