RL10 - Plage

Boven  Vorige  Volgende

Wanneer u personeelsleden belast met niet-financierbare of niet-subsidieerbare lesuren die in de plage vallen, d.w.z. die tussen het minimum en het maximum van een voltijdse opdracht vallen, dan deelt u dit mee met een nieuwe recordlayout RL-.

 

Wat moet u melden? Voor elk personeelslid dat dergelijke plage-uren heeft op 15 september (= geldigheidsdatum van het bericht) maakt u een RL-10 aan. Voor de andere personeelsleden hoeft u niets op te sturen.

Het aantal uren kan enkel 1 of 2 zijn. Andere waarden zullen resulteren in een foutmelding. Een RL-10 met een andere geldigheidsdatum dan 15 september zal eveneens geweigerd worden.

 

U moet de toestand op 15 september van ieder personeelslid afzonderlijk bekijken. Dit wil zeggen dat de "oorsprong" van de plage-uren geen rol speelt. Indien een afwezige titularis niet-financierbare of niet-subsidieerbare uren heeft en volledig vervangen wordt door een interimaris, dan moet zowel voor de titularis als de interimaris een RL-10 opgestuurd worden. Het is eveneens van geen belang of het personeelslid al dan niet aanwezig is in de school op 15 september. Er wordt enkel gekeken naar de opdracht waarmee hij op dat moment belast is. Dit staat dus volledig los van een eventuele dienstonderbreking of van het feit dat het personeelslid op die dag geen les heeft.