RL10 - Annulatie plage

Boven  Vorige  Volgende

Voor het corrigeren van een reeds gemelde RL-10 moet het onderscheid gemaakt worden tussen een wijziging van het aantal uren en een ten onrechte melding. Het wijzigen van het aantal uren voor een personeelslid (bv. 3 i.p.v. 1 uur) gebeurt door een nieuwe RL-10 voor dit stamnummer met het correcte aantal uren op te sturen. Bij een ten onrechte melding (bv. er zijn 2 uren gemeld, maar dat personeelslid heeft geen plage-uren), moet er een annulatie plage-uren opgestuurd worden.