RL6 - Stopzetting verblijfplaats

Boven  Vorige  Volgende

Met een RL6 kan ook een verblijfsplaats geannuleerd worden. Dit heeft alleen zin indien u eerder met een RL-6 een verblijfsplaats hebt doorgestuurd.

Het gaat hier dus niet om het domicilie-adres van het personeelsllid (te versturen met een RL5), maar om een bijkomend verblijfsadres in de adressenlijst van deze persooon aangevinkt als verblijf en NIET als domicilie.