RL6 - Verblijfplaats

Boven  Vorige  Volgende

Met een RL6 kunt u een extra verblijfsadres doorsturen. Dit is een bijkomend adres dat in de adressenlijst aangevinkt is als verblijf maar niet NIET als domicilie-adres.

Hier wordt dus nooit het domicilie-adres verstuurd , afgezien van personeelsleden die in het buitenland wonen. Zij sturen een verblijfsplaats op en geen domicilie-adres.

In het overzicht van de adressen mag het op te sturen adres dan niet aangevinkt zijn als domicilie-adres.

In het overzicht Berichten in wachtrij zet u een vinkje naast RL6. U vult de ingangsdatum van de wijziging in en klikt op OK. U klikt onderaan op Berichten in wachtrij opslaan/verwijderen en u kunt de zending aanmaken of nog andere berichten in de wachtrij plaatsen.