Hoe komt het dat bij vervanging titularis door interimaris (opdracht per opdracht) niet alle opdrachten in de lijst staan die ik wens te vervangen ?

Boven  Vorige  Volgende

Bij vervanging titularis door interimaris (scherm opdracht per opdracht) verschijnt de lijst van de te vervangen opdrachten.

Dit zijn de opdrachten van de titularis die lopen in de periode dat de titularis afwezig is door een verlofstelsel (data zijn ingegeven in het vorige scherm samen met het type verlof)

EN die nog NIET eerder vervangen zijn in deze periode of een gedeelte ervan.

Bovendien moet nagegaan worden of de vervangingsopdrachten bij de interimaris(sen) niet reeds aangemaakt zijn in de periode dat u wenst te vervangen. Deze opdrachten worden niet getoond in de lijst : er kunnen immers geen twee overlappende vervangingsopdrachten - voor dezelfde opdracht van de titularis - lopen voor dezelfde interimaris.

 

U moet dus 3 zaken controleren :

 

1) De opdracht die vervangen moet worden loopt in de periode van afwezigheid van de titularis

 

2) Deze opdracht is niet eerder vervangen in dezelfde periode (of gedeelte ervan) - check NPRE van de titularis hiervoor

 

3) Er is voor de opdracht die vervangen moet worden nog geen vervangingsopdracht angemaakt bij een interimaris in (een gedeelte van) de te vervangen periode

Het kan voorkomen dat er reeds een vervanging is doorgevoerd in een eerdere periode en dat de vervangingsopdracht reeds verlengd is.

Beter is de vervanging in de nieuwe periode opnieuw volledig uit te voeren.