Wanneer geef ik opdrachten in bij het scherm "andere opdrachten" ?

Boven  Vorige  Volgende

In principe zijn "andere opdrachten" opdrachten aan scholen BUITEN de scholengemeenschap of -groep,

of eventueel opdrachten buiten het onderwijs (bvb. zelfstandige activiteit).

 

Opdrachten aan scholen van de scholengemeenschap geeft u in bij schoolopdrachten (bij de juiste school en bij het juiste schooljaar !).

Deze opdrachten zijn VOLLEDIG en kunnen via EDISON gemeld worden aan het departement.

"Andere opdrachten" zijn dit niet.

 

Om tegemoet te komen aan de vragen van een aantal scholen die "oude opdrachten" aan de eigen school of eigen schoolgemeenschap (beperkt) wensen in te geven (bvb. enkel voor overzicht vorige diensten of pensioendossier), is het nu ook mogelijk om deze opdrachten in te geven bij andere opdrachten en dit voor een lange periode - dus niet schooljaargebonden (bvb. een opdracht leraar in ATO 4 van lang geleden die loopt over een langere periode).

 

Let op : de regel is opdrachten aan de eigen scholen in te geven bij schoolopdrachten !

(ook bij vorige schooljaren) , zoniet kunt u deze opdrachten niet (opnieuw) versturen via Edison.

 

Nog een opmerking :

Bij selectie van instellingen is het best het bovenstaande veld trefwoord in te vullen met bvb. naam school of instellingsnummer of (deel van een adres) of gemeente. Zo is de lijst van instellingen kort en gaat de selectie veel vlotter. Zonder trefwoord bedraagt de lijst zo'n 5000 instellingen (= alle scholen) !

U hoeft dus het instellingsnummer niet te kennen om de instelling toch te kunnen terugvinden.